Uyan Semerci, P., Erdoğan, E., Toros, E., Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2023) “Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme ve Etki”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), ss. 127–156. doi: 10.47613/reflektif.2023.97.