Sever, O. (2022) “Antroposen Krizinde Batı Bilgeliğini Düşünmek”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), ss. 389–407. doi: 10.47613/reflektif.2022.79.