Erdoğan, E. (2022) “Editörden”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), ss. 243–245. doi: 10.47613/reflektif.2022.67.