Badur, S. ve Arıcan, I. (2022) “Bilgi Düzensizlikleri ve İnfodemi İçin Bir Örnek: Aşı Karşıtlığı”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), ss. 341–350. doi: 10.47613/reflektif.2022.74.