Özkan, G. (2022) “Twitter Kullanan Ebeveynlerde Covid-19 Aşı Karşıtlığı: Tematik Bir Analiz”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), ss. 305–330. doi: 10.47613/reflektif.2022.72.