Turper Alışık, S. ve Aslam, W. (2022) “Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri ve Çözüm Önerileri”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), ss. 287–303. doi: 10.47613/reflektif.2022.71.