Yılmaz, M. (2022) “Leydi Godiva Üzerine Bir Analiz: Mitten Markaya”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), ss. 369–378. doi: 10.47613/reflektif.2022.76.