Erdoğan, E. (2022) “Editörden”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), ss. 1–3. doi: 10.47613/reflektif.2022.50.