Erdoğan, E. (2022) “Mesaiyi Unutanlar: COVID-19 Pandemisinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çalışan Akademisyenler Üzerine Etkisi”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), ss. 223–241. doi: 10.47613/reflektif.2022.66.