Nacar, S. ve Çiçekoğlu, F. (2022) “İki Şafak Arasında Etik ve Ahlak: Selman Nacar’la Filmlerindeki İkilemlere Dair Söyleşi”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), ss. 169–177. doi: 10.47613/reflektif.2022.62.