Nuhrat, Y. (2022) “Özdüşünümsellik Üzerinden Etik Düşünmek”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), ss. 191–198. doi: 10.47613/reflektif.2022.64.