Uğur, A. (2021) “Antroposen: İklim Krizi mi Yoksa Uygarlık Krizi mi?”, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), ss. 557–579. doi: 10.47613/reflektif.2021.46.