Erdoğan, Emre. 2021. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 2 (3):333-34. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.32.