Ünver, Buket, Özlem Sertel Berk, ve Nesrin Karamustafalıoğlu. 2021. “Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü Ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 2 (3):441-59. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.39.