Turan, İlter. 2020. “Sosyal Bilimi Ve Sosyal Bilimciyi Düşünürken”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1):145-53. https://doi.org/10.47613/reflektif.2020.5.