Boyraz, Cemil. (2020) 2020. “Türkiye’de Popülizm Ve Demokrasi: Cumhuriyet Halk Partisi Örneği”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1):31-47. https://doi.org/10.47613/reflektif.2020.1.