Bolak Boratav, Hale. 2021. “Feminizm Ve Psikoloji: Sıkıntılı Bir İlişki”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1):143-63. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.19.