Bildirici, Fatih. 2024. “Açık Kaynak Yapay Zeka: Sorumlu Yapay Zeka Geliştirmeye Bir Yaklaşım”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1):73-81. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.145.