Aksoy, Asu, ve Burak Özçetin. 2023. “Özel Dosya: Bir İmkân Alanı Olarak Kültür”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3):553-62. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.124.