Erdoğan, Emre. 2023. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3):549-51. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.123.