Sert, Alara, ve Nur Tüysüz. 2023. “Sanatta Sansür Mekanizması Nasıl İşliyor: OHAL Ve Sonrası”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3):643-52. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.129.