Bakçay, Ezgi, Özlem Altunok, ve Feyyaz Yaman. 2023. “Çatışmalı Ama Yan Yana Bir Kamusallık”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3):681-88. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.131.