Kıvılcım Çorakbaş, Figen, ve Zeynep Kunt. 2023. “Yerel Toplulukların Miras Alanlarına Atfettiği Değerleri Ortaya Çıkartmak İçin Yöntemler”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3):753-75. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.137.