Turan, Zeynep. 2023. “Görsel Kültürde Çocuk: Direnen Çocuk Jestleri Üzerine”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3):607-19. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.127.