Erdoğan, Emre. 2023. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1):1-3. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.88.