Uyan Semerci, Pınar, Emre Erdoğan, Emre Toros, Zehra Taşkın, ve Güleda Doğan. 2023. “Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme Ve Etki”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1):127-56. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.97.