Erdoğan, Emre. 2022. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2):243-45. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.67.