Özkan, Gülden. 2022. “Twitter Kullanan Ebeveynlerde Covid-19 Aşı Karşıtlığı: Tematik Bir Analiz”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2):305-30. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.72.