Turper Alışık, Sedef, ve Warisha Aslam. 2022. “Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri Ve Çözüm Önerileri”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2):287-303. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.71.