Yılmaz, Melisa. 2022. “Leydi Godiva Üzerine Bir Analiz: Mitten Markaya”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2):369-78. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.76.