Erdoğan, Emre. 2022. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1):1-3. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.50.