Erdoğan, Emre. 2022. “Mesaiyi Unutanlar: COVID-19 Pandemisinin Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Çalışan Akademisyenler Üzerine Etkisi”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1):223-41. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.66.