Nacar, Selman, ve Feride Çiçekoğlu. 2022. “İki Şafak Arasında Etik Ve Ahlak: Selman Nacar’la Filmlerindeki İkilemlere Dair Söyleşi”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1):169-77. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.62.