Uğur, Aydın. 2021. “Antroposen: İklim Krizi Mi Yoksa Uygarlık Krizi Mi?”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 2 (3):557-79. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.46.