Erdoğan, E. (2021). Editörden. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 333–334. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.32