Ünver, B., Sertel Berk, Özlem, & Karamustafalıoğlu, N. (2021). Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 441–459. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.39