Turan, İlter. (2020). Sosyal Bilimi ve Sosyal Bilimciyi Düşünürken. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 145–153. https://doi.org/10.47613/reflektif.2020.5