Turan, İlter. (2021). Liberal Demokrasi Zorlanıyor: Sosyo-Ekonomik ve Teknolojik Değişimin Etkileri Üzerinde Düşünceler. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 311–327. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.30