Erdoğan, E. (2021). Editörden. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 185–186. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.22