Boyraz, C. (2020). Türkiye’de Popülizm ve Demokrasi: Cumhuriyet Halk Partisi Örneği. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 31–47. https://doi.org/10.47613/reflektif.2020.1 (Original work published 01 Ekim 2020)