Bolak Boratav, H. (2021). Feminizm ve Psikoloji: Sıkıntılı bir İlişki. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 143–163. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.19