Bildirici, F. (2024). Açık Kaynak Yapay Zeka: Sorumlu Yapay Zeka Geliştirmeye Bir Yaklaşım. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 73–81. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.145