Aksoy, A., & Özçetin, B. (2023). Özel Dosya: Bir İmkân Alanı Olarak Kültür. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 553–562. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.124