Erdoğan, E. (2023). Editörden. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 549–551. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.123