Sert, A., & Tüysüz, N. (2023). Sanatta Sansür Mekanizması Nasıl İşliyor: OHAL ve Sonrası. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 643–652. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.129