Çelen, M., & Keskiner, S. (2023). Sarp Keskiner ile İzmir Bağımsız Sanat İnisiyatifleri Üzerine Söyleşi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 697–708. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.133