Bakçay, E., Altunok, Özlem, & Yaman, F. (2023). Çatışmalı Ama Yan Yana Bir Kamusallık. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 681–688. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.131