Sezgin, S., Binark, M., Demir, E. M., & Özsu, G. (2023). Rüzgâra Karşı Yelken Açanlar: Türkiye’de Müzik Endüstrisinde Platformlaşmayı Çalışmak. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 723–735. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.135