Doğan, N. B. (2023). Beyoğlu’n(d)a Mekansal ve Zamansal Dönüşler: Bir Üretim Mekanı Olarak: Beyoğlu Düşerse. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 739–750. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.136