Kıvılcım Çorakbaş, F., & Kunt, Z. . (2023). Yerel Toplulukların Miras Alanlarına Atfettiği Değerleri Ortaya Çıkartmak İçin Yöntemler. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 753–775. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.137